Onder gipshoudende materialen vallen:

  • gipsplaten
  • gipsblokken (Gibo)
  • licht beton
  • gasbeton

Gips vermengd/vervuild met andere afvalstromen worden alleen geacepteerd als bouw- en sloopafval en niet als gips.