Onder Bodembedekkers verstaan we verschillende soorten houtsnippers, zoals Franse Zeeden, Boomschors Grove Den, zaagsel, houtchips. Deze bodembedekkers zijn verkrijgbaar in bigbags van 1 m³ of grotere hoeveelheden los gestort, op aanvraag.   Onder Bodemverbeteraars verstaan we de producten die een bepaalde waarde toevoegen of verhogen aan de bodem. De meest bekende is compost. Ook hierin zijn weer verschillende soorten te verkrijgen denk aan natuurcompost, bladmulch, substrado molmmest, bemeste teelaarde Voor advies, vragen en mogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen.